Loading...
2022 IID 🏆 Awards

Gold Winner – Shanghai Guang-Ci Memorial Hospital by SHUISHI

Not Available…

International Interior Design Awards 2023: Entries Open!
Take your work to the next level. Register Now… 

Gold 🏆 Winner
International Interior Design Awards 2022 (IIDA 2022)

Shanghai Guang-Ci Memorial Hospital
Health Care Interior Built

Firm
SHUISHI

Designer
Yanyu Zhang

Design Team
Xu Huaming, Gao Yao, Wu Guihua, Liu Bingjie, Huang Wentao, Huang Yun, Huang Danni, Su Zhaofang, Zhang Yanyu, Quan Xuanzhen, Hu Juan

Location
No.111 Sinan Road, Huangpu District, Shanghai

Country
China

Photographer/Copyright
©Boris Shiu@AGENT PAY