Loading...
2023 UDAD 🏆 Awards

Gold Winner – Sungang Choochoo Garden by Urban Planning & Design Institute of Shenzhen

Not Available…

Urban Design & Architecture Design Awards 2024: Entries Open! 
Take your work to the next level. Register Now… 

Gold 🏆 Winner
Urban Design & Architecture Design Awards 2023

Sungang Choochoo Garden
Public Landscape Design (Built)

Firm
Urban Planning & Design Institute of Shenzhen

Architect/Designer
Weidong Huang, Guangyu Yu

Design Team
Jiajun Song, Tian Wu, Wenhui Xu, Yue Wang, Muyun Chen, Zhuang Gu, Sihan Huang,Xiang Lan

Location
Shenzhen

Country
China

Photographer/Copyright
©Urban Planning & Design Institute of Shenzhen